Interim adviseur Werving en Selectie van medische professionals

Werving in vier dimensies

“Ik krijg geen budget meer om mijn wervings strategie in te richten” “Wij doen alleen losse vacatures” “Als ik mijn manager nu eens zou kunnen overtuigen om meer aandacht aan strategisch recruitment te besteden” “We gaan wel zoeken als we iemand nodig hebben”  Het zijn vaak gehoorde opmerkingen van recruiters en HR-professionals. En begrijpelijke,  in tijden van budgettering en bezuinigen. En toch, mijn visie is dat het één het ander niet uit kan sluiten.

 

Werkgeversmerk en Recruitment

In de praktijk een gangbare term waar recruiters wel een beeld bij hebben. Niettemin hoor ik nogal eens geluiden dat recruiters veel overtuigingskracht moeten inzetten om managers te bewegen recruitment organisatiebreed aan te pakken. Wil je je kernactiviteiten groeiend maken of houden, dan zul je moeite blijven doen om te werken aan je imago. Dat raakt aan alle processen in de organisatie. Het gaat niet om marketing, het gaat om mensen betrekken: jouw mensen. Hoe gaat jouw organisatie om met instroom, ontwikkeling, uitstroom. Dat bouwt veel meer een imago op dan een losse marketing campagne of vacatures publiceren.    

 

Organisatiecultuur en werkgeversmerk

Belangrijke steunpilaren bij een kwalitatieve recruitmentstrategie zijn cultuur en werkgeversimago.

Je kan een aantrekkelijke arbeidsmarkt campagne voeren. Een goede recruiter vraagt zich dan tegelijkertijd af: klopt dit met het dagelijks werken in mijn organisatie? Heb ik als IT-er echt voldoende ontwikkelingsmogelijkheden in dit ziekenhuis? Of kan ik als verpleegkundige parttime en dichtbij huis werken? Kan ik ergens terecht met mijn nieuwe ideëen? Met andere woorden: heb je genoeg aantrekkingsfactoren ingebouwd die jouw organisatie aantrekkelijk maken voor toekomstig personeel? Is er een gezamenlijke visie op hoe dit er voor de korte en lange termijn uitziet?

 

Het concept ‘werkgevers imago’  is  branche onafhankelijk

Organisaties in de gezondheidszorg hadden soms het idee ‘patiënten komen toch wel’ of ‘Werken aan je imago is voor commerciele bedrijven’. De huidige marktwerking laat zien dat deze stelling geen hout meer snijdt. Ga maar na: het Maasstad Ziekenhuis heeft veel moeite moeten doen het vertrouwen van patiënten en medewerkers terug te winnen na een incident met infecties. En het Universiteit Medisch Centrum Utrecht doet er alles aan om patienten en medewerkers te betrekken bij innovatieve activiteiten. Imago is belangrijker dan ooit en recruitment op vier dimensies inrichten is juist daarom in de gezondheidszorg van cruciaal belang.

     

Wat je doet bepaalt je cultuur

Core business dicteert recruitment. Een oud gezegde en dat blijft. Belangrijk is het organisatiecultuur, arbeidsvoorwaarden en werkgeversprofilering bij elkaar te brengen in een samenhangend wervingsbeleid. Vier dimensionaal dus: een samenhangende aanpak heeft de aandacht en verantwoordelijkheid van recruiters èn management nodig.