Interim adviseur Werving en Selectie van medische professionals

Een gespecialiseerd wetenschappelijk instituut zoekt een gepromoveerde arts die ervaring heeft met het testen van medicatie en verrichtingen. Kortom een schaars profiel.

Zelf waren ze een jaar op zoek zonder resultaat toen ik met hen in contact kwam.

Dankzij mijn uitgebreide en gespecialiseerde netwerk en goede contacten bij universitaire ziekenhuizen kon ik in zeer korte tijd een goed gekwalificeerde kandidaat aanbieden.

  

Een internationale universiteit zoekt voor de opleiding Fysiotherapie een fysiotherapeut met zowel trainerservaring als ervaring met het ontwikkelen van fysiotherapeutische modules.  

Het betrof voor deze universiteit een nieuw initiatief en men vond het daarom lastig hier de juiste kandidaten voor aan te trekken. Hoe heb ik deze kandidaat voor hen aantrokken?

Door inzet van diverse kanalen en middelen heb ik de markt breed benaderd. Alles is hierbij uit de kast getrokken! Het resultaat was een enthousiaste en gekwalificeerde kandidaat die voor deze universiteit succesvol een compleet nieuwe opleiding heeft opgezet.

 

 

Het Zorginstituut Nederland zoekt voor hun nieuwsmagazine een apotheker met schrijftalent. 

Na ruim een jaar lang vruchteloos zoeken, hebben zij het stokje aan mij overgegeven. Veel apothekers hebben het dermate druk dat zij geen tijd hebben naast hun praktijk dit soort initiatieven te ontplooien. Er was dus weinig animo in de markt voor deze opdracht.


Door een gerichte aanpak is het profiel enigszins aangepast en is gekozen voor een niet voor de hand liggend wervingsplatform. Daarmee werd de juiste kandidaat gevonden. De succesfactoren: onorthodoxe communicatiekanalen en een luchtige 'tone-of- voice' in de werving.

 

                    

Voor VSO Nederland heb ik diverse logopedisten geworven die gespecialiseerd zijn in aangeboren doofheid en die ook nog bereid waren in het buitenland te werken. Ook plaatste ik Tropenartsen, huisartsen, fysiotherapeuten en overige paramedici op niet alledaagse banen in het buitenland.